torsdag 4 februari 2016

Eir, Carl Michael Bellman

Carl Michael Bellman

Bellmans liv

Den 4:de februari 1740 föddes en liten pojke i Stockholm vid namn Carl Michael Bellman. I samma stad finns det en gata som bär samma namn som den lille pojken vars barndomshem ligger på denna gata. Totalt var de 14 syskon varav sju överlevde, däribland Bellman själv.

Carl Michael fick sin utbildning av en privatlärare i hemmet som lade stor vikt på språk och litterära övningar. Detta spelade sedan en stor roll för unge Bellmans framtid eftersom han skulle komma att ägna större delen av sitt liv till att skriva visor med hjälp av det svenska språket. Enligt Wikipedia ska Bellman ha drabbads av svår sjukdom som innefattade bl.a. feber. Under tiden som Bellman hade feber ska han ha börjat rimma och sjunga. Föräldrarna blev såklart mycket förvånade att bestämde sig för att skaffa en ny lärare åt Bellman. Denne nye lärare kunde spela cister (lutinstrument) och det visade sig ha stor betydelse för Bellman eftersom han än idag är förknippad med en karriär inom musikvärlden där lutinstrument ingick.

En annan person som hade stor inverkan på Bellmans liv är Anders Lissander. Lissanders intresse fick en avgörande betydelse för Bellmans viskonst. Han var både en nära vän, chef och beskyddare. Bellman levde livet och det hände då och då att Bellman betedde sig på ett opassande sätt. Då fanns Lissander där som hans beskyddare och kunde erbjuda husrum och skydd. Carl Michaels umgängeskrets bestod förövrigt av poeter och sällskapssångare vilket gjorde att han utvecklades till en konstnärligt medveten artist och vislyriker.

Efter Gustaf  III:s statskupp 1772 skrev Bellman en enkel visa som han döpte till Gustafs skål! som kungen tyckte mycket väl om. Kungen och Bellman blev mycket bra vänner och i utbyte mot pengar skulle vislyrikern skriva väl om kungen i sina visor. Han hyllade kungen som landsfader och hjälte och Bellman blev en underhållare vid hovet. Kungens nye väns pension togs direkt ur kungens handkassa och Bellman fick titeln hovsekreterare. Man kan alltså säga att vänskapen med kungen verkligen lönade sig för Bellman och i gengäld fick kungen ett bra rykte.

När Bellman var 37 år gammal gifte han sig med 22-åriga Lovisa Fredrika Grönlund och tillsammans fick de fyra barn. Bellmans umgänge bestod då utav den tidens framstående musiker och konstnärer som intresserade sig för hans visor och de bidrog med kompositioner och illustrationer.

Bellmans familj hade, trots det ekonomiska stödet från kungen, en svår ekonomisk situation och anledningen till detta var för att Bellman slösade på sitt kapital genom att ge bort pengar till sina vänner även om de inte behövde dem. När han sedan hade slut på pengar lånade han och när han tillslut fick ihop tillräckligt mycket pengar, var han tvungen att betala tillbaka sina skulder. När han sedan fick gott om pengar igen, började den här onda cirkeln om vilket gjorde att han alltid hade skulder. Från och med våren 1794 fick han befinna sig i en arrestlokal där han troligtvis drog på sig lungsot, en sjukdom som slutade med en gravsten med hans namn på…

Bellmans verk

Bellman gjorde sin litterära debut i tonåren i form av elevarbeten som innebar bl.a. översättning på vers och prosa. I 20-årsåldern inledde han även ett religiöst författarskap som han återkom till senare i livet, likaså med verksamheten som översättare.
Under början av 1760-talet framträdde Carl Michael som trubadur med sina egna visor inför en liten publik som bestod av hans vänner, men det var inget som skedde med kontinuitet och ämnena för visorna växlade. De första visorna han skrev speglade hans ”dystra” tid som elev. Kort därefter fick han den ungdomliga livslusten, med allt vad det innebar, vilket även märktes i hans texter och melodier.
1765 blev Bellman vän med Lissander och tack vare Lissanders intresse drog visproduktionen igång på riktigt. Han började även arbeta med större visprojekt tex. Bacchi Orden som är en samling av spridda visor som återger den tidens ordensällskap. Bacchi Orden dyrkade vinguden Bacchus och för att bli ”dubbad till riddare” eller bli medlem i orden, som vi skulle säga idag, krävdes det att man hade blivit sedd av en ordenmedlem minst två gånger, liggandes stupfull i rännstenen. Bellmans Bacchi Orden handlar dock om ett fiktivt ordensällskap.


Fredmans epistlar

Fredmans epistlar består av 82 visor och eftersom Bellman spenderade i princip hela sitt liv i Stockholm, utspelar det sig i Stockholmsmiljö och främst på krogar, gator, i gränder, i parker och vid omgivande vatten. Persongalleriet bestod av krogarnas spelmän och flickor, krögare och madamer, sjömän, hantverkare och soldater. När Bellman var ute i Stockholm är det mycket möjligt att karaktärernas personligeter speglas av de människor som han träffade när han var ute i Stockholm, tex. den försupne urmakaren Jean Fredman, krogsnymfen Ulla  Winblad och Fader Berg. Anledningen till varför Bellman valde att kalla sitt verk för Fredmans epistlar var för att 1.) göra en komisk parallell till Pauli brev genom att använda ordet epistel (epistel=brev) 2.) tanken var att Fredman, som var den före detta hovurmakaren, skulle återuppstå från de döda (han dog troligtvis p.g.a alkoholism) och predika om dryckenskap och livsnjutning inför sin trogna församling.

Tidsanda
Tiden då Gustaf III regerade kallas för den gustavianska tiden. Gustaf tog makten genom en oblodig statskupp 1772 som avslutade frihetstiden. Under frihetstiden hade riksdagen regerat och kungens makt hade varit begränsad, men den nye kungen ansåg att han nu hade räddat riket från splittring och kaos och han skulle nu styra Sverige med en fast hand. Stora delar av befolkningen villa ha förändring. Framförallt ville de att adeln skulle få minskad makt och stödde därför kuppen. Adeln stödde också kungen i tro om att kungen skulle besluta att bönderna fick reducerad makt i riksdagen.
Gustaf tyckte om den franska kulturen och var intresserad av språk och teater och han grundade dessutom Svenska Akademin. Kungen startade en antal teatrar, däribland Kungliga Operan i Stockholm. Förändringarna som gjordes under teaterkungens tid gynnade många konstnärer, diktare och författare tex. Bellman. Efter hand började folket bli missnöjt eftersom kungen inte genomförde de förändringar som de hade hoppats på. Folket kritiserade kungen i tidningarna vilket ledde till att kungen bestämde sig för att förändra tryckfrihetslagen, i fortsättningen var det förbjudet att skriva illa om eller kritisera kungamakten. Kungen blev inte mer populär bland folket trots segern mot Ryssland och adeln började planera ett attentat som slutade med att kungen sköts avJacob Johan Anckarström på Operan.

Kritik och spekulationer

Under Bellmans livstid nådde endast 300 verk, utav de nu 1700 kända texterna, trycket. Merparten av Bellmans verk var såklart hyllningar och diktningar till kungen och hovet och p.g.a. detta tog han då en politisk ställning.
Förutom hyllningarna till kungen, skrev Bellman mycket om alkohol tex. Bacchi Orden och Fredmans epistlar, men trots det ville han, enligt nykterhetsrörelsen på 1920-talet, påvisa alkoholens skador. Han ville varna för fattigdom, tuberkulos och impotens: ”Ger man Bacchus för mycket får Venus för lite”, alltså om du dricker för mycket kan du inte tillfredsställa din fru tillräckligt mycket. Enligt nykterhetsmannen Einar Ljungberg ska Bellman även ha sagt: drick ej mer än du tål, tänk på dina göromål. Ljungberg drog slutsatsen att Bellman var nykter när han var uppträdde, vilket han gjorde var, varannan dag.

Bellman var omåttligt populär bland kungen och borgarna. Han var dock inte lika populär bland adeln eftersom han kritiserade adeln för förräderi mot nationen i kriget mot Ryssland 1788-90. Han skrev kämparvisor och marscher som handlade om blod och om att slåss för sin kung. Han var även positiv till Gustaf III:s kupper i augusti 1772 och vid riksdagen 1789 som båda ledde till att adeln fick minskad makt, vilket såklart ogillades av adeln. Adeln kontrade med att försöka förlöjliga Bellman för att folk inte skulle lyssna på honom.

Som ni säkert alla känner till finns det en hel del Bellmanhistorier. Bellman var ju en lustigkurre och spexare så anledningen till varför historierna om Bellman är komiska är ju knappast ett mysterium och tack vare historierna lever Bellmans ande vidare och förgyller även de dystraste stunderna..

Källor:

Nationalencyklopedin:
Carl Michael Bellman

Wikipedia:
Carl Michael Bellman
Bacchi Orden

Populärhistoria:
Bellmans liv som festfixare och underhållare

SO-rummet
Gustavianska tiden i Sverige 1772-1809

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.